Imvertor voor het genereren van XML schemas vanuit UML

Armatiek ontwikkelt de tool Imvertor, een open source en vrij te gebruiken applicatie waarmee vanuit UML specificaties (klasse diagrammen) met name XML schemas worden gegenereerd.

Armatiek zet Imvertor in bij het Kadaster, VNG/Realisatie en Geonovum (Basisregistratie Ondergrond, BRO).

Naast schema’s worden middels Imvertor documentatie, formulieren, validaties, en Excel templates voor XML testberichten samengesteld.  De oplossing biedt een compleet arsenaal voor beheer en verwerking van informatiemodellen, en ondersteunt zo model driven design.

Imvertor is geïntegreerd in Enterprise Architect, maar is ook in andere omgevingen in te zetten.

Imvertor wordt aangeboden als server applicatie. Linked Matter BV biedt deze toepassing aan als een SAAS oplossing.

De broncode van Imvertor is te vinden op github .